NUOTOLINĖS KONSULTACIJOS IR GYDYMO PLANO SUDARYMO PASLAUGOS ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. UAB „SB dantų klinika“ (toliau – Pardavėjas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Pirkėjui šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigyti nuotolinę konsultaciją ir gydymo plano sudarymą (toliau – Paslauga).
 2. Šios sąlygos taikomos, kai Paslauga įsigyjama svetainėje www.clinicdpc.lt.
 3. Paslaugos kaina – 39 eurai. Toliau tęsiant gydymą bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, suma išskaičiuojama iš gydymo plano sumos.
 4. Įsigydamas Paslaugą, Pirkėjas privalo:
  1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – „Užsakymo anketa”);
  2. sumokėti už Paslaugą pasirinktu atsiskaitymo būdu.
 5. Atsiskaitymo būdai:
  1. internetinė bankininkystė (pirkėjas nukreipiamas į pasirinktą banką su jau paruošta mokėjimo forma);
  2. atliekant bankinį pavedimą į nurodytą sąskaitą (pirkėjas gali atlikti paprastą pavedimą banko skyriuje arba prisijungus prie internetinės bankininkystės ir suvedus pavedimo duomenis).
 6. Mokėjimai atliekami naudojantis mokėjimų surinkimo sistema OPAY.lt
 7. Jei Pirkėjas įsigydamas Paslaugą sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą faktūrą, sąskaita jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.
 8. Užsakymo anketoje privaloma pateikti šiuos Pirkėjo duomenis:
  • vardą, pavardę;
  • elektroninį paštą;
  • pageidaujamą konsultacijos datą ir laiką;
  • pageidaujamą platformą konsultacijai;
  • kontaktinį telefono numerį.
 9. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys iki Paslaugos suteikimo, jis privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui ir duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
 10. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 11. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo rašytinį arba elektroninį sutikimą.
 12. UAB „SB dantų klinika“ pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų numatytus reikalavimus. Apie bet kokius taisymus, pakeitimus ar papildomus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.clinicdpc.lt