Sandra Slepakovaitė
Anykščių DPC
Licenzijos nr. BPL-06039
Kursai ir seminarai:
2014 06 28 “Pirmoji medicinos pagalba. Burnos ligų profilaktika”, Vilnius, Lietuva
2012 10 27 “Pacientų teisių įgyvendinimas. Konfliktai ir jų sprendimo strategijos. Būtinoji pagalba”, Vilnius, Lietuva
2014 02 08 “Infekcijos kontrolė. Būtinoji pagalba. Profesinė etika. Burnos ligų profilaktika”, Kaunas, Lietuva
2015 01 26 “Veikla susijusi su med. atliekų tvarkymu”,Vilnius, Lietuva
2015 01 22 “Sveikatos tarnybos specialistė”, Vilnius, Lietuva